donderdag, juni 20, 2024

Voor het kind is het beste net goed genoeg.

Speelgoed moet drie kenmerken bezitten:

o Eenvoudig

o Stevig

o Karaktervol

Het is een hamergeklop en geschuur, dat het een lust is om 't te zien en te horen. De blokjes hout stapelen zich op.Plankjes schuiven van man tot man. En even verder kijken we verbaasd naar een collectie stevige auto's, tractors en vrachtwagens.

Als u Uw zoontje eens mocht vermissen, wel; tien tegen één, dat hij in ADO - werkplaatsengespannen naar de verwezenlijking van zijn kinderlijke wensdroom staat te kijken......

We staan in de A.D.O - werkplaatsen, die deel uitmaken van het bekende sanatorium "Berg en Bosch" in Bilthoven. Hoofdfabricage van de A.D.O. is het speelgoed. Het wordt vervaardigd door werkpatiënten van dit sanatorium, die na een grondige medische keuring hierde overgang" naar de maatschappij doormaken.Her resultaat van de A.D.O. - werkplaatsen  is verbluffend. Men fabriceert hier reeds jaren lang speelgoed van het beste soort.

Speelgoed moet goed zijn


U hebt wellicht eens verzucht: "O wat een rommel; als ik nou maar eens iets goeds kon kopen".Uw klacht was ongetwijfeld gerechtvaardigd, want lang hebben fabrikanten, het niet zo nauw genomen met hun producten.Maar de A.D.O. - werkplaatsen, die in 1926 werden opgericht, streefden vanaf het begin hun leus: Speelgoed moet goed zijn, doel bewust na.

 

Eisen

 Eisen? Komt het bij fabricage van speelgoed dan werkelijk zo nauw? Op de eerste plaats is het speelgoed  bestemd voor kinderen; het moet een goede (of kwade) bui glansrijk kunnen doorstaan.Bij de A.D.O. fabrieken en gelukkig ook bij vele andere speelgoedfabrieken in ons land, streeft men er naar het speelgoed eenvoudig te houden.Dan juist komt men tegemoet aan de kinderlijke verlangens. Hoofdzaak is, dat de vrachtwagen of wat het dan ook mag zijn, eenvoudig doch karaktervol en stevig is. Men laat dus alle gecompliceerdheid rustig wegvallen.Het kind fantaseert zelf bijvoorbeeld wel de chauffeur in de vrachtwagen.Ook de kleur bepaalt de waarde van het product. Doorgaans houdt men het bij de primaire kleuren; geel en groen "doen" het bijvoorbeeld uitstekend.

Nauwkeurige bewerking

Aan de ontwerptafel zit de kunstenaar Ko Verzuu. Hij brengt de tractors, vrachtwagens en auto's eerst op papier. Uit modellen , die deze kunstenaar in 1936 ontwierp voor de A.D.O. blijkt duidelijk dat men hier altijd de leuze "speelgoed moed goed zijn" ter harte heeft genomen.

 

 Van het ontwerp maakt men eerst een model. Nu krijgt men een goede kijk op het product. Kinderen krijgen het in handen.Hoe wordt het door hen ontvangen? Spelen ze er maar een paar uurtjes mee of blijkt  het nieuwe model een onmisbare speelkameraad te zijn? Dit laaes en nog meer wordt nauwkeurig door proeven vastgesteld. Pas als het model beantwoordt, aan de gestelde eisen, wordt het in productie gezet.  Alle werkzaamheden geschieden in serie-verband. Dit maakt het product lonend. De bewerkingen van elk onderdeel vereisen een grote aandacht. Eerst wordt het hout afgevlakt en de onderdelen worden machinaal op maat gezaagd en apart bewerkt. Een kiepwagen bijvoorbeeld ondergaat tien tot twaalf bewerkingen alvorens men kan spreken van : "Dit is het wat onze kinderen zo boeit". In de timmer-afdeling worden de verschillende onderdelen in elkaar gezet. Dit gebeurt rustig en weloverwogen. Hier heerst op de eerste plaats de idee van "Kwaliteit kost tijd" en niet " Tijd is geld". Voordat aan het product-in-wording een spijker te pas komt, heeft de lijmafdeling het stuk grondig onderhanden genomen.

Het speelgoed bekoort practisch elke mens. De kinderen komen er het hele jaar openhartig voor uit. De grote mensen, in wie gelukkig het kind nooit verloren gaat, laten er minder van merken behalve tegen Sinterklaas. Voor het speelgoed is er een aparte industrie; en nederland heeft op dit gebied, vooral in het houten speelgoed, zich de laatste tijd een uitstekende reputatie verworven. Maar, zoals meer voorkomt, we weten er zelf niet zoveel van. Er is trouwens meer, zonder enige speelgoedfabriek, te kort te doen mag er één wel extra in het zonnetje gezet worden, omdat zij een unicum in ons lieve vaderland , wellicht een unicum in Europa en de wereld is:de A.D.O. in Bilthoven, met als personeel de werkpatiënten van het sanatorium 'Berg en Bosch".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie: Berg en Bosch